Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "phát triển nguồn nhân lực"

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hiện nay, tại công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp nhu cầu nhân lực cần thiết là thu hút nhân tài và đồng thời phải kích...
Ngày upload: 13-12-2014

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc nghiên cứu đề tài "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn...
Ngày upload: 21-11-2014

Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn...
Ngày upload: 27-10-2014

thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển nuồn nhân lực Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực này...
Ngày upload: 21-01-2014