Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "quản trị sản xuất"

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Quản trị sản xuất & dịch vụ

Thể loại: Quản trị sản xuất
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (có đáp...
Ngày upload: 11-11-2015

Đề thi: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

Thể loại: Internet & Mobile Marketing
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (2 đề và có...
Ngày upload: 04-07-2015

Lý thuyết & Bài tập: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Thể loại: Kế hoạch kinh doanh
Tài liệu LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT của ThS.Nguyễn Văn Duyệt, ThS.Trương Chí Tiến gồm có 9 chương: - Chương 1: Giới thiệu về quản trị...
Ngày upload: 29-06-2015

Đề tổng hợp có đáp án môn quản trị sản xuất và dịch vụ

Thể loại: Quản trị sản xuất
Tài liệu LÝ THUYẾT & BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT của ThS.Nguyễn Văn Duyệt, ThS.Trương Chí Tiến gồm có 9 chương: - Chương 1: Giới thiệu về quản trị...
Ngày upload: 31-05-2014