Đăng nhập   |   Đăng ký

18 bài viết cho "quốc tế"

Đề thi trắc nghiệm năm 2012 môn kinh tế quốc tế

Thể loại: Đề thi
Đề thi trắc nghiệm năm 2012 môn kinh tế quốc tế. Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành kinh tế có tư liệu...
Ngày upload: 26-09-2014

Đề thi môn Thực hành thanh toán quốc tế - ĐH Văn Lang

Thể loại: Thể loại khác
Đề thi môn Thực hành thanh toán quốc tế - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi với hình thức tự luận, thời gian làm bài...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi tài chính quốc tế 2009

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Thực hành thanh toán quốc tế - ĐH Văn Lang, đề thi này gồm 5 câu hỏi với hình thức tự luận, thời gian làm bài...
Ngày upload: 16-07-2014

Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 09-07-2014

Đề thi quản trị kinh doanh quốc tế 08qq1d

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 18-06-2014

Đề thi tham khảo môn thanh toán quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 18-06-2014

Giáo trình thanh toán quốc tế-Đào tạo từ xa

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 02-06-2014

Đề thi kết thúc học phần Môn tài chính quốc tế năm 2009

Thể loại: Đề thi
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 28-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn tài chính quốc tế năm 2009 Học Viện Ngân Hàng

Thể loại: Đề thi
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn thương mại quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 26-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn kinh doanh quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 26-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn thanh toán trong nước và quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 26-05-2014

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - Phan Thu Hiền

Thể loại: Kinh tế học
Tham khảo:Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế - Phan Thu Hiền Mua bán hàng hoá Luật TM 2005: Mua bán hàng hoá là hoạt...
Ngày upload: 16-04-2014

Tiểu luận môn kế toán quốc tế

Thể loại: Kế toán tài chính
Tiểu luận với đề tài: TÌM HIỂU VỀ IAS 21 Các nội dung chủ yếu được trình bày bao gồm:  Tỉ giá nào được sử dụng để ghi nhận...
Ngày upload: 13-04-2014

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải...
Ngày upload: 09-04-2014

Học MBA tại HUTECH - Cơ hội nắm bắt thành công

Thể loại: Tin tức & sự kiện
Bằng cấp được Quốc tế công nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép, địa chỉ học tập tin cậy, học phí hợp lý là những...
Ngày upload: 10-03-2014

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Bằng cấp được Quốc tế công nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép, địa chỉ học tập tin cậy, học phí hợp lý là những...
Ngày upload: 30-12-2013

URDG 758

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Bằng cấp được Quốc tế công nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép, địa chỉ học tập tin cậy, học phí hợp lý là những...
Ngày upload: 17-12-2013