Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "quy trình chế biến thanh long"

Khảo sát quy trình chế biến thanh long nước ép dứa đóng hộp

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trong bài luận văn tốt nghiệp với đề tài "Khảo sát quy trình chế biến thanh long nước ép dứa đóng hộp",...
Ngày upload: 13-08-2014