Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "sản xuất điện năng"

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Nội dung chính của Đồ án gồm có 3 chương chính sau: - Chương 1: Khái quát về sản xuất điện năng sử dụng tuabin hơi. - Chương 2:...
Ngày upload: 08-05-2015