Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "tài chính doanh nghiệp"

Trắc nghiệm: Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH...
Ngày upload: 04-11-2015

Đề thi và đáp án: Kế toán tài chính doanh nghiệp (CĐKTCT/2011)

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: KẾ TOÁN TÀI...
Ngày upload: 04-08-2015

Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP năm...
Ngày upload: 28-07-2015

Tài chính dành cho nhà quản lý

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài chính dành cho nhà quản lý hướng đến nhu cầu xây dựng một DN ổn định và vững mạnh. ĐỒng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp...
Ngày upload: 04-08-2014

Ôn tập tài chính ngân hàng

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Ôn tập tài chính ngân hàng giúp SV củng cố lại kiến thức của mình liên quan đến những nghiệp vụ cơ bản như tín dụng,...
Ngày upload: 02-06-2014

Báo cáo thự tập tại công ty sản xuất Thiết bị Điện

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
PHẦN II : TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
PHẦN III : ĐÁNH GIÁ...
Ngày upload: 24-02-2014

Quản trị rủi ro trong tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định...
Ngày upload: 21-01-2014

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp là quản trả các quan hệ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm: lựa chọn để quyết định...
Ngày upload: 28-12-2013