Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "tài chính tiền tệ"

Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Chiến lược thâm nhập của các Công ty đa quốc gia vào các nước đang phát triển và các hình thức thủ đoạn “chuyển giá” của các Công ty đa quốc gia ở các nước nhận đầu tư

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Bài tiểu luận bao gồm ba chương: chương I khái quát, đưa ra những nhận định chung nhất về Công ty đa quốc gia, để từ đó hiểu được và...
Ngày upload: 25-08-2014

Lý thuyết thị trường chứng khoán

Thể loại: Thị trường chứng khoán
Bài giảng thị trường chứng khoán trình bày những nội dung liên quan đến các vấn đề như: trái phiểu, cổ phiếu, thị trường tập trung,...
Ngày upload: 30-05-2014

Tổng quan về phân tích Tài Chính

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Tổng quan và cơ bản nhất về Phân tích Tài Chính

 

Phân tích tài chính (financial analysis)...

Ngày upload: 12-12-2013

Luận văn chuyên đề tiền tệ và tài chính tiền tệ

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

LỜI NÓI ĐẦU Tiền tệ là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản suất và lưu thông hàng hoá. Nó có vai...

Ngày upload: 11-12-2013

Giáo trình tài chính tiền tệ

Thể loại: Tín dụng - Ngân hàng
  Môn học Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những 
nội dung chủ yếu của hai môn học:...
Ngày upload: 05-12-2013