Đăng nhập   |   Đăng ký

156 bài viết cho "tài liệu học tập"

Đề thi và đáp án: Các ứng dụng công nghiệp của điện năng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CÁC ỨNG DỤNG CÔNG...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Các ứng dụng công nghiệp của điện năng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CÁC ỨNG DỤNG CÔNG...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Thiết kế dùng máy tính trong điện năng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: THIẾT KẾ DÙNG MÁY...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Thiết kế dùng máy tính trong điện năng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: THIẾT KẾ DÙNG MÁY...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Quản lý và sử dụng năng lượng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Quản lý và sử dụng năng lượng

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Biến đổi năng lượng điện cơ

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CƠ...
Ngày upload: 31-07-2015

Đề thi và đáp án: Biến đổi năng lượng điện cơ

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG ĐIỆN CƠ...
Ngày upload: 31-07-2015

Cơ học đá (Phần 1)

Thể loại: Cơ học
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 26-07-2015

Cơ học đá (Phần 1)

Thể loại: Cơ học
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 26-07-2015

Những nẻo đường Hà Nội

Thể loại: Thể loại khác
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 22-07-2015

Những nẻo đường Hà Nội

Thể loại: Thể loại khác
- TG: Nguyễn Sỹ Ngọc - NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 - Số trang: 36 -Dùng cho sinh viên...
Ngày upload: 22-07-2015

Lập trình VISUA BASIC

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LẬP TRÌNH...
Ngày upload: 17-07-2015

Lập trình VISUA BASIC

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LẬP TRÌNH...
Ngày upload: 17-07-2015

Xử lý ảnh

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: XỬ LÝ ẢNH (năm 2014-2015)...
Ngày upload: 16-07-2015

Xử lý ảnh

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: XỬ LÝ ẢNH (năm 2014-2015)...
Ngày upload: 16-07-2015

Nguyên lý Hệ điều hành

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU...
Ngày upload: 13-07-2015

Nguyên lý Hệ điều hành

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Thông tin ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU...
Ngày upload: 13-07-2015

Mạng máy tính (01MMT/ĐH/2014)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH (có đáp...
Ngày upload: 01-07-2015

Mạng máy tính (01MMT/ĐH/2014)

Thể loại: An ninh - Bảo mật mạng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH (có đáp...
Ngày upload: 01-07-2015