Đăng nhập   |   Đăng ký

23 bài viết cho "tài liệu tham khảo"

Nhập môn logic học

Thể loại: Thể loại khác
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai...
Ngày upload: 16-12-2014

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Thể loại: Kiểm thử phần mềm
Ngày upload: 16-12-2014

Bài giảng dầu nhờn - mỡ - phụ gia dầu mỏ

Thể loại: Năng lượng
Ngày upload: 09-12-2014

Luận Văn : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH MÀU

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật trong một vài thập kỷ gần đây, xử lý ảnh tuy là một...
Ngày upload: 19-03-2014

Luận Văn : NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU SUY DIỄN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM ĐƯỜNG ĐI

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Với có sở dữ liệu suy diễn thì nó gồm các sự kiện (lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu) và các luật sẽ cho chúng ta các câu...
Ngày upload: 19-03-2014

Luận Văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CRBT TRONG MẠNG VIỄN THÔNG

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Phần mở đầu giới thiệu chung về thị trường phát triển dịch vụ CRBT cũng như dịch vụ giá trị gia tăng trong ngành viễn thông ở Việt Nam. Nêu...
Ngày upload: 19-03-2014

Đề tài lập trình thiết bị di động trên J2ME

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài là “Lập trình thiết bị di động trên J2ME” và viết một số ứng dụng đơn giản nhằm khai thác các tính năng của...
Ngày upload: 18-03-2014

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động Mobile Banking

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Đề tài là “Lập trình thiết bị di động trên J2ME” và viết một số ứng dụng đơn giản nhằm khai thác các tính năng của...
Ngày upload: 18-03-2014

LUẬN VĂN : ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH LỘ TRÌNH CHO ROBOT

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học
Trên thế giới, đã có một số nghiên cứu ứng dụng mạng nơron trong bài toán lập lộ trình cho robot. Tuy nhiên, lĩnh vực...
Ngày upload: 17-03-2014

Xây dựng phần mền hướng đối tượng

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Phần mềm này cài đặt vào máy tính của thủ thư và các máy tính cho độc giả sử dụng.
Thủ thư : có quyền...
Ngày upload: 13-03-2014

Luận văn tốt nghiệp: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Phần mềm CATIA là hệ thống CAD/CAM/CAE 3D hoàn chỉnh và mạnh mẽ nhất hiện nay, do hãng Dassault Systems phát triển, phiên bản mới nhất...
Ngày upload: 07-03-2014

Luận văn tốt nghiệp: Khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện nay

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Quản lý thông tin cán bộ, phát hiện những thông tin tiềm ẩn hỗ trợ công tác quản lý nguồn nhân lực không chỉ...
Ngày upload: 07-03-2014

Luận văn tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet và Intranet đã sinh ra một khối lượng khổng lồ các dữ liệu dạng siêu văn bản...
Ngày upload: 07-03-2014

Báo cáo thực tập Tổng hợp về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Trước áp lực ngày càng phải hoàn thiện, phát triển, để có thể tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh, thực hiện tốt vai trò...
Ngày upload: 25-02-2014

Đề tài:“ Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC Sài Gòn) thực hiện ”

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Các dịch vụ được cung cấp bao gồm: Cơ cấu lại lưu chuyển tiền tệ; Hợp lý hoá hoạt động kinh doanh; Thanh lý tài sản, công nợ, Kiểm tra...
Ngày upload: 24-02-2014

Báo cáo thực tập TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN INDOCHINA II

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Khách sạn đã và đang không ngừng hoàn thiện việc đảm bảo và xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho nhân...
Ngày upload: 24-02-2014

đề tài : NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG SXSH Ở XƯỞNG SẢN XUẤT CHAI PET – CÔNG TY CP VPP CỬU LONG

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cải thiện chất lượng sản phẩm để làm giảm ô nhiễm cũng là một trong những ý tưởng cơ bản của sản xuất sạch hơn. Thay đổi sản phẩm là việc xem...
Ngày upload: 24-02-2014

Đề tài Một số vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Việc hình thành bộ phận dựa vào lãnh thổ là một phương thức khá phổ biến ở các tổ chức hoạt động trên phạm vi địa lý...
Ngày upload: 24-02-2014

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HÀ NỘI

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Thưởng tiết kiệm chi phí kinh doanh,chi phí vật liệu,công cụ dụng cụ,bảo toàn các trang thiết bị kỹ thuật của doanh nghiệp:chỉ tiêu...
Ngày upload: 24-02-2014

Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức, tính chất, quy mô, sự phân cấp quản lý, tình trạng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trình độ...
Ngày upload: 24-02-2014