Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "tài sản"

Các quan hệ tài sản giữa vợ & chồng

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Trong quá trình tìm hiểu về Luật hôn nhân và gia đình, người học sẽ được tiếp cận 2 vấn đề chính trong lĩnh vực này...
Ngày upload: 21-05-2014

GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Giáo trình Định giá tài sản trình bày những vấn đề, kiến thức liên quan đến việc định giá tài sản trong doanh nghiệp,...
Ngày upload: 12-04-2014