Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "tác phẩm"

Phân tích tác phẩm “Những cuộc phiêu lưu của Tomswayer

Thể loại: Văn học nước ngoài
Tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (1876) là một trong những cuốn tiểu thuyết tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của nhà văn...
Ngày upload: 06-04-2014

Nghiên cứu tác phẩm

Thể loại: Xã hội học
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào lúc cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân...
Ngày upload: 06-04-2014