Đăng nhập   |   Đăng ký

13 bài viết cho "tín dụng"

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank thời kỳ khủng hoảng kinh tế

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank thời kỳ khủng hoảng kinh tế nêu...
Ngày upload: 05-03-2015

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Kim Liên

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Là một bộ phận trong guồng máy Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Bắc Á là một trong những Ngân hàng mạnh trong lĩnh vực...
Ngày upload: 16-10-2014

Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vụ Bản

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Đề tài Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất ở Ngân hàng nông nghiệp và...
Ngày upload: 04-10-2014

Nghiệp vụ huy động vốn

Thể loại: Tín dụng - Ngân hàng
Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp những kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ mà bất cứ SV ngành ngân hàng nào cũng cần phải biết,...
Ngày upload: 03-06-2014

Giáo trình thuế Nhà nước

Thể loại: Thuế
Giáo trình thuế Nhà nước đề cập đến những nội dung cơ bản và nâng cao, từ dễ đến khó giúp SV dễ tiếp thu trong quá...
Ngày upload: 02-06-2014

Báo cáo tốt nghiệp ngân hàng

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác, với các nhà...
Ngày upload: 05-03-2014

Tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân Hàng Thương Mại

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Chương 1: Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh...
Ngày upload: 18-01-2014

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học

Với mục tiêu nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động, môi trường kinh doanh dịch vụ ngân hàng tại các ngân...

Ngày upload: 18-12-2013

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học

Bố cục của đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Á...

Ngày upload: 18-12-2013

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Đề tài nghiên cứu về hiệu quả tín dụng của ngân hàng công thương Hà Tây đối với các doanh nghiệp vừa và...

Ngày upload: 16-12-2013

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank

Thể loại: Luận văn - Đề tài Cao học

Đề tài nghiên cứu về hiệu quả tín dụng của ngân hàng công thương Hà Tây đối với các doanh nghiệp vừa và...

Ngày upload: 10-12-2013

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

1. Tính cấp thiết của đề tài Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có...

Ngày upload: 10-12-2013