Đăng nhập   |   Đăng ký

8 bài viết cho "thành ngữ"

dictionnaire of english idioms and idiomatic expressions

Thể loại: Anh văn căn bản
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 05-12-2014

english idioms tests

Thể loại: Anh văn căn bản
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 05-12-2014

Tuyển tập Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao Việt - Anh

Thể loại: Văn học nước ngoài
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 26-05-2014

Phrasal Verbs And Idioms

Thể loại: Anh văn căn bản
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 23-03-2014

Bộ sưu tập thành ngữ tiếng Anh theo chủ đề

Thể loại: Anh văn căn bản
Thành ngữ là những cách nói được rất nhiều người dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó, vì vậy nếu lạm dụng sẽ...
Ngày upload: 01-03-2014

Thành ngữ tiếng Anh (có giải thích)

Thể loại: Anh văn căn bản
Thành ngữ là những cách nói được rất nhiều người dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó, vì vậy nếu lạm dụng sẽ...
Ngày upload: 01-03-2014

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Advanced)

Thể loại: Anh văn căn bản
Thành ngữ là những cách nói được rất nhiều người dùng để diễn đạt một ý nghĩa nào đó, vì vậy nếu lạm dụng sẽ...
Ngày upload: 23-12-2013

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ - CA DAO VIỆT – ANH THÔNG DỤNG

Thể loại: Anh văn căn bản

Cuốn sách giúp người học tiếng Anh có được vốn từ vựng phong phú, thể hiện ý tưởng của mình một cách bóng bẩy,...

Ngày upload: 21-12-2013