Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "thốt lốt đóng hộp"

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỐT LỐT ÐÓNG HỘP

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Ðồ hộp là loại hàng hoá duợc trao dổi rộng rãi trên thị truờng quốc tế. Cùng với các sản phẩm khác thì sản phẩm...
Ngày upload: 26-01-2014