Đăng nhập   |   Đăng ký

9 bài viết cho "thiết kế máy"

Đề thi và đáp án: Cơ học máy (ĐHBK/2012)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - ngày thi...
Ngày upload: 30-10-2015

Đề thi và đáp án: Chi tiết máy (ĐHBK/2013)

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CHI TIẾT MÁY - năm 2013 của Trường Đại học Bách...
Ngày upload: 27-10-2015

Đề thi và đáp án: Nguyên lý máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY...
Ngày upload: 26-10-2015

Đề thi và đáp án: Chi tiết máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CHI TIẾT MÁY - năm 2011 của...
Ngày upload: 26-10-2015

Đề thi và đáp án: Cơ học máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: CƠ HỌC MÁY của Trường Đại học Bách...
Ngày upload: 29-08-2015

Cơ học máy

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: CƠ HỌC MÁY - năm 2013 của...
Ngày upload: 27-07-2015

Mô hình hóa hình học

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MÔ HÌNH HÓA...
Ngày upload: 26-07-2015

Tính toán số các cấu trúc

Thể loại: Cơ khí - Chế tạo máy
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Cơ khí ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: TÍNH TOÁN SỐ CÁC CẤU TRÚC...
Ngày upload: 25-07-2015

đồ án thiết kế cầu trục

Thể loại: Cơ học
đồ án giúp sinh viên nắm vững những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy, là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên các...
Ngày upload: 06-01-2014