Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "thuyết nhu cầu của Maslow"

Thuyết nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên nhân viên.

Thể loại: Kỹ năng lãnh đạo
Thuyết nhu cầu của A. Maslow là thuyết đạt tới đỉnh cao trong việc nhận dạng các nhu cầu tự nhiên của con người nói chung. Cho đến nay, chưa có thuyết nào thay thế tốt hơn thuyết...
Ngày upload: 24-08-2011