Đăng nhập   |   Đăng ký

62 bài viết cho "tiếng anh"

Tuyển tập truyện cổ tích Tiếng Anh

Thể loại: Thể loại khác
Đọc truyện viết bằng Tiếng Anh cũng là một cách hay để nâng cao trình độ của mình. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Tuyển tập truyện...
Ngày upload: 25-03-2015

collins vocabulary for IELTS

Thể loại: TOEFL - IELTS - TOEIC
Đọc truyện viết bằng Tiếng Anh cũng là một cách hay để nâng cao trình độ của mình. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Tuyển tập truyện...
Ngày upload: 06-12-2014

dictionnaire of english idioms and idiomatic expressions

Thể loại: Anh văn căn bản
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 05-12-2014

Reading for Thinking

Thể loại: Anh văn căn bản
tài liệu này sẽ vô cùng hiệu quả và cần thiết cho các bạn muốn học viết và nói tiếng anh như người bản xứ qua việc học...
Ngày upload: 11-11-2014

Học tiếng Pháp khi biết tiếng Anh

Thể loại: Nhật - Pháp - Hoa- NN khác
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 08-11-2014

Đề thi học phần tiếng anh Học viện kĩ thuật quân sự cô Trang 4

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề thi học phần tiếng anh Học viện kĩ thuật quân sự cô Trang 3

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề thi học phần tiếng anh Học viện kĩ thuật quân sự cô Trang 2

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề thi học phần tiếng anh Học viện kĩ thuật quân sự Cô trang 1

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề thi học phần Tiếng anh học viện kĩ thuật quân sự cô Hương

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề thi học phần Tiếng anh Học viện kĩ thuật quân sự

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 22-07-2014

Đề kiểm tra học phần Tiếng Anh cơ bản - HVCNBCVT

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 21-07-2014

Đề kiểm tra học phần TIếng anh 2 - HVCNBCVT

Thể loại: Đề thi
Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đã biết tiếng anh muốn học thêm tiếng pháp. Cuốn sách này bao gồm...
Ngày upload: 21-07-2014

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 6

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 6 là tài liệu nằm trong series tiếp tục cung cấp những từ - cụm tư thong dụng, gần...
Ngày upload: 20-07-2014

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 3

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 3 nằm trong một series tiếp tục cung cấp các dạng từ, cụm từ thông dụng trong giao...
Ngày upload: 20-07-2014

4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 5

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 5 bao gồm 30 thể loại khác nhau, mỗi từ vựng có kèm theo hình ảnh...
Ngày upload: 20-07-2014

5 steps to speak a new language

Thể loại: Anh văn giao tiếp
4000 Essential English Word-4000 tù tiếng anh thông dụng cơ bản quyển 5 bao gồm 30 thể loại khác nhau, mỗi từ vựng có kèm theo hình ảnh...
Ngày upload: 18-07-2014

Bài tập tiếng anh chuyên ngành CNTT-Đào tạo từ xa

Thể loại: Anh văn căn bản
Bài tập tiếng anh chuyên ngành CNTT-Đào tạo từ xa bao gồm 75 câu hỏi chuyên ngành bằng tiếng anh ngành công nghệ...
Ngày upload: 09-07-2014

136 bài luận mẫu tiếng anh hay nhất

Thể loại: Anh văn căn bản
Trong một bài thi Tiếng Anh thường phải một số bài luận để kiểm tra, đánh giá khả năng viết, sử dụng ngôn ngữ. Tài liệu 136 bài...
Ngày upload: 03-05-2014

Cách nghe tiếng anh

Thể loại: Anh văn căn bản
Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá thông minh và quá có nhiều kinh...
Ngày upload: 31-03-2014