Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "tiếng anh giao tiếp"

Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày khi đi du lịch nước ngoài

Thể loại: Góc học tập

Một số câu hỏi bằng tiếng Anh giao tiếp cơ bản dưới...

Ngày upload: 05-05-2015

Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày khi đi du lịch nước ngoài - Khi mua sắm

Thể loại: Góc học tập
Đây là một số câu nói tiếng Anh giao tiếp hằng ngày giúp bạn khi đi...
Ngày upload: 05-05-2015

3000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng Nhất

Thể loại: Anh văn căn bản

"Theo thống kê của Oxford thì chỉ cần nắm được Ngày upload: 17-12-2013