Đăng nhập   |   Đăng ký

17 bài viết cho "tiền tệ"

Đề thi và đáp án: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - năm...
Ngày upload: 14-07-2015

Đề thi: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Thị trường Bất động sản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành kinh tế Đề thi số 01 môn: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ dành cho khóa...
Ngày upload: 27-06-2015

153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 18-01-2015

Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 02-08-2014

Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ khóa K26

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 20-07-2014

Đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 09-07-2014

Đề thi nhập môn tài chính tiền tệ

Thể loại: Kế toán tài chính
Đề thi môn Tài chính tiền tệ 1 - ĐH Văn Lang, đề thi này có kết cấu gồm 2 phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (ứng với 3 điểm), phần 2...
Ngày upload: 23-06-2014

Tiểu luận TCTT: Sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Lạm phát ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế xã hội, cho nên ảnh hưởng đến mỗi cá nhân trong xã hội. Mặt khác việc nghiên...
Ngày upload: 09-06-2014

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ đại cương

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
môn học tài chính-tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: "tài...
Ngày upload: 02-06-2014

Ôn tập tài chính ngân hàng

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Ôn tập tài chính ngân hàng giúp SV củng cố lại kiến thức của mình liên quan đến những nghiệp vụ cơ bản như tín dụng,...
Ngày upload: 02-06-2014

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm...
Ngày upload: 10-05-2014

Bài tập lý thuyết tài chính - tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm...
Ngày upload: 24-01-2014

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Thể loại: Kinh doanh quốc tế
Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm...
Ngày upload: 30-12-2013

Slide Bài giảng Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ

Slide Bài giảng Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ gồm những kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ. Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con...

Ngày upload: 17-12-2013

Cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính, tiền tệ, Đông Nam Á - Châu Á (Thái lan)

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặt biệt là sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường chứng khoán,...

Ngày upload: 17-12-2013

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Đề tài nghiên cứu về hiệu quả tín dụng của ngân hàng công thương Hà Tây đối với các doanh nghiệp vừa và...

Ngày upload: 16-12-2013

Đa dạng hóa loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH

Đề tài nói về tình hình đa dạng hóa loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam, nói lên cái nhìn...

Ngày upload: 16-12-2013