Đăng nhập   |   Đăng ký

4 bài viết cho "toán kinh tế"

Đề thi cao học QTKD: Kinh tế học & Toán kinh tế

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh 02 ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: KINH TẾ HỌC và MÔN: TOÁN KINH TẾ...
Ngày upload: 23-10-2015

Giáo trình giải tích

Thể loại: Kinh tế học
Giáo trình giải tích cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hàn 1 biến số và hàn nhiều biến số, như đạo hàm, vi phân,...
Ngày upload: 14-08-2014

Đề thi cao học toán kinh tế 2012-ĐH mở

Thể loại: Đề thi
Giáo trình giải tích cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về hàn 1 biến số và hàn nhiều biến số, như đạo hàm, vi phân,...
Ngày upload: 20-06-2014

Bài tập trắc nghiệm có đáp án xác suất thống kê

Thể loại: Toán cao cấp
Tài liệu bao gồm lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm có đáp án nhằm củng cố kiến thức về bộ môn xác suất...
Ngày upload: 20-05-2014