Đăng nhập   |   Đăng ký

58 bài viết cho "trắc nghiệm"

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán (+ đáp án)

Thể loại: Kiểm toán
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KIỂM TOÁN (có đáp án kèm...
Ngày upload: 11-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Quản trị sản xuất & dịch vụ

Thể loại: Quản trị sản xuất
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ (có đáp...
Ngày upload: 11-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kỹ thuật lạnh

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KỸ THUẬT LẠNH (có đáp án)....
Ngày upload: 09-11-2015

Nhiệt động lực học kỹ thuật

Thể loại: Nhiệt - Điện lạnh
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ Nhiệt lạnh BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT (có đáp...
Ngày upload: 09-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Tin học văn phòng (có đáp án)

Thể loại: Luyện thi chứng chỉ A,B,C
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên có nhu cầu ôn thi chứng chỉ A, B, C tin học BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG (có...
Ngày upload: 09-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Thể loại: Nhà nước & pháp luật
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối Xã hội BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC...
Ngày upload: 09-11-2015

Lập trình có cấu trúc

Thể loại: Lập trình ứng dụng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: LẬP...
Ngày upload: 09-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Ký sinh trùng sốt rét (có đáp án)

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (có đáp án) MÔN: KÝ SINH TRÙNG SỐT...
Ngày upload: 06-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Thuế Nhà nước (Có đáp án)

Thể loại: Thuế
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: THUẾ NHÀ NƯỚC (có đáp án)....
Ngày upload: 06-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỆ THẦN KINH (có đáp...
Ngày upload: 06-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Da liễu

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y - BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: Da liễu (có đáp án). Tài liệu này...
Ngày upload: 06-11-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Sinh lý học

Thể loại: Điều dưỡng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng và Phụ sản BỘ CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MÔN: SINH LÝ HỌC (có đáp...
Ngày upload: 06-11-2015

Trắc nghiệm: Mô phôi Tiêu hóa & Tuần hoàn

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Y: BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: MÔ PHÔI TIÊU HÓA & TUẦN HOÀN. Tài...
Ngày upload: 04-11-2015

Trắc nghiệm: Tài chính doanh nghiệp

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH...
Ngày upload: 04-11-2015

Trắc nghiệm tín dụng ngân hàng

Thể loại: Tín dụng - Ngân hàng
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH...
Ngày upload: 29-07-2015

Đề thi Sinh lý học

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng, Y học ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: SINH LÝ HỌC - năm 2014. Đề thi này...
Ngày upload: 29-07-2015

Đề thi Điều dưỡng hồi sức - cấp cứu

Thể loại: Thể loại khác
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC - CẤP CỨU - năm 2014. Đề thi...
Ngày upload: 28-07-2015

Bài tập trắc nghiệm tin học đại cương

Thể loại: Tin học căn bản
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điều dưỡng ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC - CẤP CỨU - năm 2014. Đề thi...
Ngày upload: 21-07-2015

153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 18-01-2015

Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án

Thể loại: Đề thi
Đây là bộ đề thi tham khảo thi cuối kì môn Kiểm Toán (có đáp an) 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận...
Ngày upload: 29-09-2014