Đăng nhập   |   Đăng ký

58 bài viết cho "trắc nghiệm"

đề thi tin học đại cương

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 26-08-2014

800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 25-08-2014

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tòa Án

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 18-08-2014

Trắc nghiệm Pháp luật kinh tế (Phá sản)

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 18-08-2014

Câu hỏi trắc nghiệm về Hợp đồng

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 18-08-2014

Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đầu tư

Thể loại: Luật thương mại
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 18-08-2014

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế (Công ty)

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 18-08-2014

Đề thi trắc nghiệm môn vi xử lý-Kỹ thuật máy tính

Thể loại: Tự động hoá
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 30-07-2014

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô (đề 8)

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 29-07-2014

Đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (Đề 4)

Thể loại: Đề thi
800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán có đáp án sau đây sẽ là tài liệu hữu ích...
Ngày upload: 29-07-2014

11 Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
11 Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính, mỗi bộ đề gồm 20 câu hỏi, có đáp án kèm theo, dành cho các bạn...
Ngày upload: 20-07-2014

Chủ nghĩa xã hội khoa học - bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
11 Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị tài chính, mỗi bộ đề gồm 20 câu hỏi, có đáp án kèm theo, dành cho các bạn...
Ngày upload: 20-07-2014

Đề thi trắc nghiệm (chọn lọc) môn Pháp luật đại cương

Thể loại: Đề thi
Ngân hàng câu hỏi môn Pháp luật đại cương của trường Đại học Công Nghiệp TP HCM. Tài liệu tham khảo cho sinh viên ôn tập...
Ngày upload: 18-07-2014

80 câu trắc nghiệm môn Kinh Tế Vĩ Mô

Thể loại: Kinh tế học
Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm gồm 80 câu tổng hợp những vấn đề cơ bản xoay quanh bộ môn Kinh tế Vĩ Mô, là tài liệu tham khảo cho sinh viên...
Ngày upload: 15-07-2014

Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin (ĐH Ngoại Thương)

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác-Lênin tổng hợp những câu hỏi chọn lọc về tất cả các chương có trong bộ môn cơ sở này....
Ngày upload: 07-07-2014

Đề thi cuối học phần Tin học đại cương

Thể loại: Đề thi
Một đề thi kết thúc Tin đại cương, gồm 100 câu trắc nghiệm (có đáp án :3) về 4 chương: Hệ điều hành và window, word, Excel,...
Ngày upload: 07-07-2014

Trắc nghiệm giải tích 2

Thể loại: Toán cao cấp
Một đề thi kết thúc Tin đại cương, gồm 100 câu trắc nghiệm (có đáp án :3) về 4 chương: Hệ điều hành và window, word, Excel,...
Ngày upload: 30-06-2014

Bộ đè thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp án

Thể loại: Kiểm toán
Một đề thi kết thúc Tin đại cương, gồm 100 câu trắc nghiệm (có đáp án :3) về 4 chương: Hệ điều hành và window, word, Excel,...
Ngày upload: 18-06-2014

Đề thi trắc nghiệm và tự luận môn Marketing căn bản

Thể loại: Đề thi
Một đề thi kết thúc Tin đại cương, gồm 100 câu trắc nghiệm (có đáp án :3) về 4 chương: Hệ điều hành và window, word, Excel,...
Ngày upload: 27-05-2014

16 Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế vi mô có đáp án

Thể loại: Kinh tế học
Một đề thi kết thúc Tin đại cương, gồm 100 câu trắc nghiệm (có đáp án :3) về 4 chương: Hệ điều hành và window, word, Excel,...
Ngày upload: 24-05-2014