Đăng nhập   |   Đăng ký

2 bài viết cho "truyền máu"

Sinh lý học: Nhóm máu và truyền máu

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Bài giảng chuyên đề SINH LÝ HỌC: NHÓM MÁU VÀ TRUYỀN MÁU là tài liệu giúp cho người học nắm được những kiến...
Ngày upload: 06-04-2015

Kỹ Thuật Tiết Kiệm Máu – Cell Saver

Thể loại: Bác sĩ đa khoa
Kỹ thuật tiết kiệm máu – Cell Saver ( PFS) này được thực hiện bằng cách thu hồi lại máu chu phẫu rồi truyền lại qua tĩnh mạch cho bệnh nhân....
Ngày upload: 23-03-2014