Đăng nhập   |   Đăng ký

51 bài viết cho "truyện ngắn"

Tơ hồng vương vấn

Thể loại: Văn học Việt Nam
Ngày upload: 19-05-2014

Thầy thông ngôn

Thể loại: Văn học Việt Nam
Ngày upload: 19-05-2014

Tân Phong nữ sỹ

Thể loại: Văn học Việt Nam
Ngày upload: 19-05-2014

Tỉnh mộng

Thể loại: Văn học Việt Nam
Bà phủ Tiên góa chồng chỉ có một gái là Yến Tuyết xinh đep và đoan trang. Yến Tuyết có người anh con dì là...
Ngày upload: 19-05-2014

Thiệt giả, giả thiệt

Thể loại: Văn học Việt Nam
Bà phủ Tiên góa chồng chỉ có một gái là Yến Tuyết xinh đep và đoan trang. Yến Tuyết có người anh con dì là...
Ngày upload: 19-05-2014

Thầy Chung trúng số

Thể loại: Văn học Việt Nam
Bà phủ Tiên góa chồng chỉ có một gái là Yến Tuyết xinh đep và đoan trang. Yến Tuyết có người anh con dì là...
Ngày upload: 19-05-2014

Tiền bạc, bạc tiền

Thể loại: Văn học Việt Nam
Bà phủ Tiên góa chồng chỉ có một gái là Yến Tuyết xinh đep và đoan trang. Yến Tuyết có người anh con dì là...
Ngày upload: 19-05-2014

Tại tôi

Thể loại: Văn học Việt Nam
Bà phủ Tiên góa chồng chỉ có một gái là Yến Tuyết xinh đep và đoan trang. Yến Tuyết có người anh con dì là...
Ngày upload: 19-05-2014

Sống thác với tình

Thể loại: Văn học Việt Nam
Hồ Biểu Chánh (1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung, là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam ở đầu thế kỷ 20. Ông sáng...
Ngày upload: 19-05-2014

Ăn theo thuở, ở theo thời

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước...
Ngày upload: 19-05-2014

Ông Cử

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước...
Ngày upload: 19-05-2014

Nặng gánh cang thường

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước...
Ngày upload: 19-05-2014

Nợ đời

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước...
Ngày upload: 19-05-2014

Nam cực tinh huy

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Lối 4 giờ chiều, nhờ mấy cây cồng lớn của làng trồng chung quanh nhà việc Tiểu Cần che áng mặt trời, nên cái sân rộng trước...
Ngày upload: 19-05-2014

Ngọn cỏ gió đùa

Thể loại: Văn học Việt Nam
Lê Văn Đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đãi thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà...
Ngày upload: 19-05-2014

Một đời tài sắc

Thể loại: Văn học Việt Nam
Lê Văn Đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đãi thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà...
Ngày upload: 19-05-2014

Mẹ ghẻ, con ghẻ

Thể loại: Văn học Việt Nam
Lê Văn Đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đãi thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà...
Ngày upload: 18-05-2014

Một đóa hoa rừng

Thể loại: Văn học Việt Nam
Lê Văn Đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đãi thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà...
Ngày upload: 18-05-2014

Lời thề trước miễu

Thể loại: Văn học Việt Nam
Lê Văn Đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại còn mời khách mà đãi thêm tới ban đêm, rồi nhớ tới nhà...
Ngày upload: 18-05-2014

Lòng dạ đàn bà

Thể loại: Văn học Việt Nam
"...Ngày hẹn đã đến. Ông Hội-đồng Thành kiếm chước nói có mấy người bạn mời ăn cơm đặng bàn tính quốc-sự, nên vừa...
Ngày upload: 18-05-2014