Đăng nhập   |   Đăng ký

28 bài viết cho "và"

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank thời kỳ khủng hoảng kinh tế

Thể loại: Lý thuyết Marketing
Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Vietcombank thời kỳ khủng hoảng kinh tế nêu...
Ngày upload: 05-03-2015

153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 18-01-2015

36 câu hỏi hay và khó về mạo từ

Thể loại: Anh văn căn bản
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 18-08-2014

Đề thi hết môn phân tích lợi ích và chi phí

Thể loại: Tài chính doanh nghiệp
Tài liệu 153 câu trắc nghiệm và đáp án Lý thuyết tài chính tiền tệ Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên...
Ngày upload: 09-07-2014

Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Thể loại: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 09-07-2014

Đề thi cuối kỳ giải tích 1

Thể loại: Toán cao cấp
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 30-06-2014

Đề thi môn toán A1 có kèm theo đáp án

Thể loại: Toán cao cấp
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 30-06-2014

Bài tập môn Giới hạn hàm số

Thể loại: Toán cao cấp
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 30-06-2014

Luận văn Nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của dịch vụ Ebanking tại các ngân hàng ở tphcm

Thể loại: Tài chính - Kinh doanh tiền tệ
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 23-06-2014

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Thể loại: Quản trị sản xuất
Giáo trình lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của HV chính trị quốc gia TpHCM gồm 11 chương, thể hiện đầy đủ và...
Ngày upload: 06-06-2014

Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong thực tiễn kinh tế của Việt Nam

Thể loại: Thể loại khác
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 30-05-2014

Đáp án và đề thi kinh tế vĩ mô đại học kinh tế

Thể loại: Đề thi
Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và...
Ngày upload: 28-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Bài tiểu luận với đề tài: "Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay" sẽ điểm lại một cách...
Ngày upload: 28-05-2014

Tiểu luận KTCT: Thực trạng và giải pháp phát triển DN Nhà nước ở Việt Nam

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết...
Ngày upload: 27-05-2014

Câu hỏi thi Luật chứng khoán

Thể loại: Đề thi
Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi trắc nghiệm và tự luận môn Marketing căn bản

Thể loại: Đề thi
Ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn tin học ứng dụng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Thể loại: Đề thi
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD PHÒNG THKD BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (Thao tác trực tiếp trên máy...
Ngày upload: 27-05-2014

Đề thi kết thúc học phần môn thanh toán trong nước và quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Thể loại: Đề thi
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC ỨNG DỤNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD PHÒNG THKD BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG (Thao tác trực tiếp trên máy...
Ngày upload: 26-05-2014

Tiểu luận KTCT: Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Tiểu luận với đề tài: “Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay” nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề...
Ngày upload: 08-05-2014

Tiểu luận KTCT: Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Thể loại: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Ở nước ta, sau 1954 miền bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội và cả nước là sau 1975. Trong quá trình đổi mới đất nước, do nóng vội...
Ngày upload: 07-05-2014