Đăng nhập   |   Đăng ký

3 bài viết cho "văn phòng"

Đề thi: Quản trị văn phòng

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng 03 ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - năm 2014 của Trường Đại học...
Ngày upload: 22-10-2015

Đề thi: Nghiệp vụ Thư ký văn phòng

Thể loại: Luật báo chí
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG - năm 2014 của...
Ngày upload: 22-10-2015

Anh văn giao tiếp cho nhân viên văn phòng

Thể loại: Anh văn giao tiếp
Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị văn phòng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG - năm 2014 của...
Ngày upload: 16-05-2014