Đăng nhập   |   Đăng ký

6 bài viết cho "việc làm"

Dân số - Lao Động - Việc Làm ở Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Đô thị hóa...
Ngày upload: 03-11-2014

Dân số - Lao Động - Việc Làm ở Hà Nội

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam. Đô thị hóa...
Ngày upload: 03-11-2014

Đề án: Xuất khẩu lao động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất khẩu lao động được hiểu là việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là một...
Ngày upload: 21-03-2014

Đề án: Xuất khẩu lao động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất khẩu lao động được hiểu là việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là một...
Ngày upload: 21-03-2014

Cẩm nang tìm việc

Thể loại: Kỹ năng khác
Xuất khẩu lao động được hiểu là việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là một...
Ngày upload: 21-01-2014

Cẩm nang tìm việc

Thể loại: Kỹ năng khác
Xuất khẩu lao động được hiểu là việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là một...
Ngày upload: 21-01-2014