Đăng nhập   |   Đăng ký

25 bài viết cho "việt nam"

Bản án chế độ thực dân Pháp

Thể loại: Văn học Việt Nam
“Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la Colonisation Française) là tác phẩm của Hồ Chủ tịch viết bằng tiếng Pháp...
Ngày upload: 05-02-2014

Ăn mày dĩ vãng

Thể loại: Văn học Việt Nam
"Tất cả đi ra hết, tôi còn nán lại một chút với dáng hình em vương vấn ở đâu đó. Tôi muốn nói với em một lời:...
Ngày upload: 05-02-2014

Thơ Hồ Chí Minh

Thể loại: Văn học Việt Nam

Nhà xuất bản Nghệ An trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều năm nay đã và đang mong muốn xuất bản thật tốt sách về Người. Kỷ...

Ngày upload: 14-12-2013

Truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

Thể loại: Văn học Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, còn có bút danh là Nguyễn Sáng chào đời ngày 12 tháng 1 năm 1932 tại xã...

Ngày upload: 14-12-2013

Vang Bóng Một Thời

Thể loại: Văn học Việt Nam

Truyện ngắn Nguyễn Tuân "Vang Bóng Một Thời" Nguyễn Tuân (10 tháng 7 năm 1910 – 28 tháng 7 năm 1987) là một nhà...

Ngày upload: 14-12-2013