Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "xác định giá trị doanh nghiệp"

Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Hoàn thiện quy trình xác định giá trị DN để CPH DNNN do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán...
Ngày upload: 30-05-2015