Đăng nhập   |   Đăng ký

5 bài viết cho "xác suất thống kê"

Các câu hỏi hiểu chương 1

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 20-05-2014

Bài tập và đáp án Nguyên lý thống kê

Thể loại: Đề thi
Ngày upload: 10-04-2014

Đề thi xác suất thống kê 2 ĐH Ngân hàng

Thể loại: Đề thi
ĐỀ THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu 1. a. Tần suất bạch tạng là 0,6 % với nam và 0,36% với nữ. Tìm...
Ngày upload: 14-02-2014

Một số bài tập xác suất thống kê có lời giải

Thể loại: Xác suất - Thống kê
Tailieuhoctap.vn tổng hợp các 
Ngày upload: 03-01-2014