Đăng nhập   |   Đăng ký

1 bài viết cho "xuất khẩu lao động"

Đề án: Xuất khẩu lao động

Thể loại: Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH
Xuất khẩu lao động được hiểu là việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đây là một...
Ngày upload: 21-03-2014