Đăng nhập   |   Đăng ký

An ninh - Bảo mật mạng

Bạn chọn:

Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin

Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin

GIÁO TRÌNH: LÝ THUYẾT MẬT MÃ & AN TOÀN THÔNG TIN này được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tập...
168      Nguyễn Hưng     2015-11-12     5.846     1.104

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Lập trình ứng dụng web 1 & 2

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 02 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB 1 & 2 (năm 2010) của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao...
12      Nguyễn Hưng     2015-12-04     2.440     570

Cơ sở dữ liệu (ĐHV/2013)

Cơ sở dữ liệu (ĐHV/2013)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin 05 ĐỀ THI MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU - năm 2013 của Trường Đại học Vinh. Mỗi đề thi có 03 bài tập.
10      Nguyễn Hưng     2015-10-27     1.779     74

Quản trị hệ thống mạng

Quản trị hệ thống mạng

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Đề thi...
8      Nguyễn Hưng     2015-12-04     2.239     196

Mạng máy tính

Mạng máy tính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: MẠNG MÁY TÍNH - năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ...
7      Nguyễn Hưng     2015-12-01     2.181     215

LT PTƯD WEB VỚI PHP

 LT PTƯD WEB VỚI PHP

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: LT PTƯD WEB VỚI PHP (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đề thi này có 04 câu trắc nghiệm và...
2      Nguyễn Hưng     2015-12-01     1.494     73

Điện tử số (ĐHBK/2012)

 Điện tử số (ĐHBK/2012)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Điện tử ĐỀ THI MÔN: ĐIỆN TỬ SỐ (năm 2012) của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mỗi đề thi có 02 câu bài...
6      Nguyễn Hưng     2015-11-12     1.298     40

PT Phần mềm nguồn mở

PT Phần mềm nguồn mở

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI MÔN: PT PHẦN MỀM NGUỒN MỞ (năm 2013) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đề thi này có 10 câu trắc nghiệm và...
3      Nguyễn Hưng     2015-10-27     1.387     32

Tin học trong hóa học

Tin học trong hóa học

Xin giới thiệu đến các bạn HSSV 02 ĐỀ THI NĂM HỌC 2009-2010 MÔN: TIN HỌC TRONG HÓA HỌC của Trung tâm TNTH Hóa học - Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Mỗi đề thi có 07...
6      Nguyễn Hưng     2015-12-01     1.119     21

Định tuyến cơ bản

 Định tuyến cơ bản

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: ĐỊNH TUYẾN CƠ BẢN của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có...
4      Nguyễn Hưng     2015-10-27     985     17