Đăng nhập   |   Đăng ký

Cơ sở dữ liệu

Bạn chọn:

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
6      võ thị thanh diễm     2015-08-09     9.076     658

Đề thi và đáp án môn Hệ Thu Thập Dữ Liệu và điều khiển giám sát

Đề thi và đáp án môn Hệ Thu Thập Dữ Liệu và điều khiển giám sát
Đề thi và đáp án môn Hệ Thu Thập Dữ Liệu và điều...

Đề thi và đáp án môn Hệ Thu Thập Dữ Liệu và điều khiển giám sát học kỳ 2 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
3      võ thị thanh diễm     2015-08-09     1.207     17

Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính cơ bản

Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính cơ bản
Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính cơ...

Đề thi và đáp án môn Mạng máy tính cơ bản học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Khoa CLC) Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
2      võ thị thanh diễm     2015-08-05     1.566     83

Đề thi và đáp án môn Hệ thống thông tin kế toán

Đề thi và đáp án môn Hệ thống thông tin kế toán
Đề thi và đáp án môn Hệ thống thông tin kế...

Đề thi và đáp án môn Hệ thống thông tin kế toán học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
5      võ thị thanh diễm     2015-08-05     29.963     2.039

Slide: Cơ sở dữ liệu (Database)

Slide: Cơ sở dữ liệu (Database)

Slide bài giảng CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE) của TS.Lê Thị Lan (Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) có 5 chương: Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu. Chương 2: Các...
155      Nguyễn Hưng     2015-05-12     3.159     352

Giáo trình: CƠ SỞ DỮ LIỆU (CĐ KT Cao Thắng)

Giáo trình: CƠ SỞ DỮ LIỆU (CĐ KT Cao Thắng)

Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình...
115      Nguyễn Hưng     2015-03-28     1.829     176

Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER

Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL SERVER

Giáo trình HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MS SQL SERVER của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm có 5 bài: - Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CLIENT/SERVER. Bài này trang bị...
49      Nguyễn Hưng     2015-03-24     3.295     364

Cấu trúc dữ liệu (ĐH Cần Thơ)

Cấu trúc dữ liệu (ĐH Cần Thơ)

Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU của Trường Đại học Cần Thơ được biên soạn cơ bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của Alfred V. Aho, John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley...
151      Nguyễn Hưng     2015-03-24     1.718     126

Đề thi THỰC HÀNH môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 1

Đề thi THỰC HÀNH môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 1

Đề thi Thực hành môn Cơ sở dữ liệu - ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 1, bài Quản lý bay
1      Tô Minh Sơn     2015-03-20     3.347     144

Đề thi LÝ THUYẾT môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 4.

Đề thi LÝ THUYẾT môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 4.

Đề thi Lý thuyết môn Cơ sở dữ liệu - ĐH Công nghệ thông tin (2011) Đề 4, bài Quản lý Tour
1      Tô Minh Sơn     2015-03-20     1.320     42