Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi

Bạn chọn:

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4
Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ...

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4
1      Tô Minh Sơn     2015-03-14     1.507     56

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5
1      Tô Minh Sơn     2015-03-14     2.903     88

Đề thi Window Form - DHSP TPHCM - đề 1

Đề thi Window Form -  DHSP TPHCM - đề 1
Đề thi Window Form - DHSP TPHCM - đề 1

Đề Thi Tin học DHSP TPHCM - đề 1
2      xuanquang4...     2015-02-11     1.371     29

Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2

Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2
Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2

Đề Thi Tin học DHSP TPHCM - đề 1
1      xuanquang4...     2015-02-11     1.415     19

Đề thi Tin Học Lập trình Windows - DHSP TPHCM

Đề thi Tin Học Lập trình Windows - DHSP TPHCM

Đề thi tin học đại học Sư phạm TPHCM - Lần 1 , Năm 2011
1      xuanquang4...     2015-02-11     1.320     22

Đề thi Hệ phân tán

Đề thi Hệ phân tán

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT đề thi kết thúc học phần: HỆ PHÂN TÁN (năm học 2014 - 2015) của Trường Đại học Duy Tân. Đề thi này có 3 yêu...
1      Nguyễn Hưng     2015-02-05     2.400     39

Đề thi Cơ sở dữ liệu

Đề thi Cơ sở dữ liệu

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT đề thi kết thúc học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU (năm 2012 - 2013) của Trường Đại học Duy Tân. Đề thi này có 3...
1      Nguyễn Hưng     2015-02-04     2.895     104

Đề thi Quản lý hệ thống máy tính (năm 2014)

Đề thi Quản lý hệ thống máy tính (năm 2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT Đề thi số 01 môn: Quản lý hệ thống máy tính - năm 2014. Đề thi này có 6 câu hỏi.
1      Nguyễn Hưng     2015-01-27     1.299     22

Đề thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (ĐH CNTT)

Đề thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (ĐH CNTT)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin Đề thi tốt nghiệp môn: CHUYÊN NGÀNH Công nghệ Thông tin (ngày thi 08/5/2011) của Trường...
22      Nguyễn Hưng     2015-01-27     1.585     27

Đề thi và đáp án phần cứng máy tính

Đề thi và đáp án phần cứng máy tính

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin Đề thi và đáp án môn phần cứng máy tính (năm 2009-2010) của Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng....
3      Nguyễn Hưng     2015-01-20     1.726     31