Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi

Bạn chọn:

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4
Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ...

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 4
1      Tô Minh Sơn     2015-03-14     1.453     54

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5

Đề thi Lý thuyết môn cơ sở dữ liệu ĐH Công nghệ thông tin (2010) Đề 5
1      Tô Minh Sơn     2015-03-14     2.818     86

Đề thi Window Form - DHSP TPHCM - đề 1

Đề thi Window Form -  DHSP TPHCM - đề 1
Đề thi Window Form - DHSP TPHCM - đề 1

Đề Thi Tin học DHSP TPHCM - đề 1
2      xuanquang4...     2015-02-11     1.313     28

Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2

Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2
Đề Thi Tin học DHSP - TPHCM -Đề 2

Đề Thi Tin học DHSP TPHCM - đề 1
1      xuanquang4...     2015-02-11     1.357     18

Đề thi Tin Học Lập trình Windows - DHSP TPHCM

Đề thi Tin Học Lập trình Windows - DHSP TPHCM

Đề thi tin học đại học Sư phạm TPHCM - Lần 1 , Năm 2011
1      xuanquang4...     2015-02-11     1.260     20

Đề thi Hệ phân tán

Đề thi Hệ phân tán

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT đề thi kết thúc học phần: HỆ PHÂN TÁN (năm học 2014 - 2015) của Trường Đại học Duy Tân. Đề thi này có 3 yêu...
1      Nguyễn Hưng     2015-02-05     2.321     38

Đề thi Cơ sở dữ liệu

Đề thi Cơ sở dữ liệu

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT đề thi kết thúc học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU (năm 2012 - 2013) của Trường Đại học Duy Tân. Đề thi này có 3...
1      Nguyễn Hưng     2015-02-04     2.802     102

Đề thi Quản lý hệ thống máy tính (năm 2014)

Đề thi Quản lý hệ thống máy tính (năm 2014)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành CNTT Đề thi số 01 môn: Quản lý hệ thống máy tính - năm 2014. Đề thi này có 6 câu hỏi.
1      Nguyễn Hưng     2015-01-27     1.257     20

Đề thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (ĐH CNTT)

Đề thi tốt nghiệp môn Chuyên ngành (ĐH CNTT)

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin Đề thi tốt nghiệp môn: CHUYÊN NGÀNH Công nghệ Thông tin (ngày thi 08/5/2011) của Trường...
22      Nguyễn Hưng     2015-01-27     1.516     24

Đề thi và đáp án phần cứng máy tính

Đề thi và đáp án phần cứng máy tính

Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin Đề thi và đáp án môn phần cứng máy tính (năm 2009-2010) của Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng....
3      Nguyễn Hưng     2015-01-20     1.667     30