Đăng nhập   |   Đăng ký

Kiểm thử phần mềm

Bạn chọn:

Công nghệ phần mềm

Công nghệ phần mềm

Slide bài giảng: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM của tác giả Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) trang bị cho người học những kiến thức như: - Khái niệm công nghệ phần mềm; - Các...
263      Nguyễn Hưng     2015-11-06     2.329     177

Kỹ nghệ phần mềm

Kỹ nghệ phần mềm

Bài giảng CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM được tác giả Nguyễn Việt Hà trình bày thành 6 chương: - Chương 1: Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm. - Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu. -...
75      Nguyễn Hưng     2015-06-24     1.717     91

Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm

Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm

Bài giảng KỸ THUẬT PHẦN MỀM của Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN gồm có 6 chương: - Chương 1: Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm. - Chương 2: Phân tích và đặc tả yêu cầu. - Chương 3: Phân...
78      Nguyễn Hưng     2015-03-14     1.920     102

Phần mềm & Kỹ nghệ phần mềm

Phần mềm & Kỹ nghệ phần mềm

Slide bài giảng PHẦN MỀM VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM trình bày các nội dung: • Định nghĩa. • Vai trò. • Những đặc trưng chính. • Phân loại. • Tiêu chí phần mềm...
16      Nguyễn Hưng     2015-03-14     1.647     65

Slide bài giảng KIỂM THỬ

Slide bài giảng KIỂM THỬ

Slide bài giảng KIỂM THỬ của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: giới thiệu về kiểm thử; kiểm thử trong tiến trình phát triển; kiểm thử hộp đen, ...
29      Nguyễn Hưng     2015-03-14     3.460     324

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Giáo trình kiểm thử phần mềm cung cấp những chất liệu cơ bản bao phủ những nét chính về những phát triển lý thuyết cơ sở của việc kiểm thử phần mềm và các thực hành kiểm thử chung ...
286      Nguyễn Hưng     2015-03-14     4.812     583

Giáo trình: Công nghệ phần mềm

Giáo trình: Công nghệ phần mềm

Mục tiêu giáo trình NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM là sinh viên có thể hiểu được những yêu cầu công việc cần phải làm ở mỗi giai đoạn của qui trình, để có thể đảm...
181      Nguyễn Hưng     2015-02-04     1.835     117

Công nghệ phần mềm (ĐH Đông Á)

Công nghệ phần mềm (ĐH Đông Á)

Bài giảng CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM được tập thể tác giả Khoa CNTT - Trường Đại học Đông Á biên soạn nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần...
62      Nguyễn Hưng     2015-01-31     1.417     64

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Giáo trình kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và thu được chất lượng cao của sản phẩm phần mềm trong quá trình phát triển. Giáo trình kiểm thử phần mềm mô tả...
283      Trần văn Hân     2014-12-17     2.946     251

Nhập môn công nghệ phần mềm

Nhập môn công nghệ phần mềm
Nhập môn công nghệ phần mềm

Nhập môn công nghệ phần mềm trình bày các chương trình máy tính, cáu trúc dữ liệu và các tư liệu mô tả thao tác cách sử dụng chương...
214      Scenery     2014-12-17     2.339     189