Đăng nhập   |   Đăng ký

Lắp ráp - cài đặt

Bạn chọn:

Kiến trúc máy tính (ĐH Cần Thơ)

Kiến trúc máy tính (ĐH Cần Thơ)

Giáo trình này nhằm trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau: - Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy...
95      Nguyễn Hưng     2015-11-06     1.488     147

11 bài tập Kiến trúc máy tính

11 bài tập Kiến trúc máy tính

Bài tập môn: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH gồm có 11 bài tập - có bài giải cụ thể. Đây là tài liệu giúp các bạn sinh viên ngành CNTT tham khảo để...
9      Nguyễn Hưng     2015-11-06     1.201     136

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI DÀNH CHO CAO ĐẲNG NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH giúp cho các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin củng cố...
16      Nguyễn Hưng     2015-07-06     2.675     461

Slide bài giảng chương 7 Kiến trúc máy tính - Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm

Slide bài giảng chương 7 Kiến trúc máy tính - Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm

Slide bài giảng Chương 7 Môn Kiến trúc máy tính - Đa lõi, Đa xử lý & Máy tính cụm, Đại học Bách Khoa TP HCM
31      lê đình quân     2015-05-15     1.084     79

Slide bài giảng chương 6 Kiến trúc máy tính - Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác

Slide bài giảng chương 6 Kiến trúc máy tính - Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác

Slide bài giảng Chương 6 Môn Kiến trúc máy tính - Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác, Đại học Bách Khoa TP HCM
41      lê đình quân     2015-05-15     746     58

Slide bài giảng chương 4 Kiến trúc máy tính - Tổ chức và cấu trúc bộ nhớ

Slide bài giảng chương 4 Kiến trúc máy tính - Tổ chức và cấu trúc bộ nhớ

Slide bài giảng Chương 5 Môn Kiến trúc máy tính - Tổ chức và cấu trúc bộ nhớ, Đại học Bách Khoa TP HCM
70      lê đình quân     2015-05-15     867     61

Slide bài giảng chương 4 Kiến trúc máy tính - Bộ xử lý

Slide bài giảng chương 4 Kiến trúc máy tính - Bộ xử lý

Slide bài giảng chương 4 Kiến trúc máy tính - Bộ xử lý, Đại học Bách Khoa TP HCM
128      lê đình quân     2015-05-15     684     49

Slide bài giảng chương 3 Kiến trúc máy tính - Phép số học

Slide bài giảng chương 3 Kiến trúc máy tính - Phép số học

Slide bài giảng Chương 3 Môn Kiến trúc máy tính - Phép số học, Đại học Bách Khoa TP HCM
43      lê đình quân     2015-05-15     763     48

Slide bài giảng chương 2 Kiến trúc máy tính - Ngôn ngữ máy và tập lệnh

Slide bài giảng chương 2 Kiến trúc máy tính - Ngôn ngữ máy và tập lệnh

Slide bài giảng Chương 2 Môn Kiến trúc máy tính - Ngôn ngữ máy và tập lệnh, Đại học Bách Khoa TP HCM
68      lê đình quân     2015-05-15     1.032     54

Slide bài giảng chương 1 Kiến trúc máy tính - Các khái niệm và công nghệ

Slide bài giảng chương 1 Kiến trúc máy tính -  Các khái niệm và công nghệ

Slide bài giảng chương 1 môn Kiến trúc máy tính - Các khái niệm và công nghệ, Đại học Bách Khoa TP HCM
43      lê đình quân     2015-05-15     709     69