Đăng nhập   |   Đăng ký

Mạng máy tính (ĐHBK Hà Nội)

Slide bài giảng MẠNG MÁY TÍNH của Viện Điện tử - Viễn Thông (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) trang bị cho sinh viên những kiến thức: Tổng quan về ṃang máy tính; Mạng LAN và các vấn đề liên quan đến lớp PHY và MAC; Kết nối mạng ở lớp MAC; Kết nối mạng Internet; Slide bài giảng MẠNG MÁY TÍNH của Viện Điện tử - Viễn Thông (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) trang bị cho sinh viên những kiến thức: Tổng quan về ṃang máy tính; Mạng LAN và các vấn đề liên quan đến lớp PHY và MAC; Kết nối mạng ở lớp MAC; Kết nối mạng Internet; Điều khiển luồng và chống tắc nghẽn trong Internet - Giao thức TCP/UDP.