Đăng nhập   |   Đăng ký

Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Bạn chọn:

Đề thi Những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác Lênin

Đề thi Những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác Lênin

Đề thi tự luận Những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác Lênin năm học 2013-2014 ĐH Nông lâm TP.HCM
2      võ thị thanh diễm     2015-08-01     2.986     89

Sách hướng dẫn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Sách hướng dẫn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin: Nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu về bộ môn Kinh tế chính trị...
205      Nguyễn Thị Nhung     2015-03-31     4.222     438

85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị
85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính...

Mời các bạn tham khảo 85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị
8      nhungbt171...     2014-10-14     3.534     208

689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Có đáp án

689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Có đáp án

Mời các bạn tham khảo 689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị Có đáp án
123      nhungbt171...     2014-10-14     8.627     750

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mac Lenin có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mac Lenin có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị Mac Lenin...

Các câu trắc nghiệm đề cương về kinh tế chính trị
123      Nguyễn An Toàn     2014-09-20     14.538     1.279

Tiểu luận KTCT: Quan điểm toàn diện trong vấn đề phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Tiểu luận KTCT: Quan điểm toàn diện trong vấn đề phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu đề tài: - Tìm hiểu kỹ hơn về "quan điểm toàn diện" trong triết học; - Cách vận dụng quan điểm trên vào thực tế; - Hiểu rõ thêm về nền nông nghiệp nước ta...
19      Nguyễn Hưng     2014-09-20     2.743     114

Tiểu luận KTCT: Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần

Tiểu luận KTCT: Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần

Nền kinh tế nhà nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH là một nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tồn tại không phải do ý...
24      Nguyễn Hưng     2014-08-09     2.662     146

Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị

Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính trị
Một số câu hỏi và trả lời môn Kinh tế chính...

Tài liệu gồm 20 câu hỏi và giải đáp tương ứng, phục vụ cho mục đích ôn tập kiểm tra giữa kì và cuối kì của sinh viên môn Kinh tế chính trị...
17      Cao Hoàng Giang     2014-07-17     35.911     4.498

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HP2

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HP2
Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của...

Đề cương ôn tập Mác-Lênin HP2 gồm nhiều câu hỏi đáp ngắn gọn, mục đích là kiểm tra kiến thức của sinh viên nắm bắt trong suốt quá trình nghiên cứu và học tập bộ...
32      Cao Hoàng Giang     2014-07-17     11.654     871

Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin (ĐH Ngoại Thương)

Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin (ĐH Ngoại Thương)
Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác-Lênin (ĐH Ngoại...

Bộ đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác-Lênin tổng hợp những câu hỏi chọn lọc về tất cả các chương có trong bộ môn cơ sở này. Tài liệu thích hợp cho việc ôn tập kiểm tra giữa...
78      Cao Hoàng Giang     2014-07-12     2.366     125