Đăng nhập   |   Đăng ký

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC - ĐH HARVARD

Phần 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1. Năng lực là gì? Năng lực, một trong những thuật ngữ chung nhất, là "thứ" mà một cá nhân phải thể hiện và chứng minh nó có hiệu quả trong công việc với vai trò, chức năng, hoặc nhiệm vụ của bản thân. Những "điều này" có thể bao gồm cả các hành vi côngPhần 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUAN 1. Năng lực là gì? Năng lực, một trong những thuật ngữ chung nhất, là "thứ" mà một cá nhân phải thể hiện và chứng minh nó có hiệu quả trong công việc với vai trò, chức năng, hoặc nhiệm vụ của bản thân. Những "điều này" có thể bao gồm cả các hành vi công việc có liên quan (những gì mà một người nói hoặc làm có kết quả khi thực hiện dù tốt hay không tốt), động lực (làm thế nào một người cảm thấy tốt về một công việc, tổ chức, hoặc vị trí mà anh ta đang đảm nhận), và kiến thức kỹ thuật / kỹ năng (những gì một người biết / sử dụng được về công nghệ, một nghề chuyên môn, thủ tục, một công việc, một tổ chức, vv.) Năng lực được xác định thông qua các nghiên cứu về công việc và vai trò của cá nhân. 2. Năng lực cá nhân Năng lực cá nhân là nền tảng cho bất kỳ cá nhân nào trong xã hội. Mỗi một cá nhân tại bất kỳ ngành nghề hay lĩnh vực nào đều cần có sở hữu KAS viết tắt của Knowledge- Kiến thức, Attitude- Thái độ và Skillset – kỹ năng.