Đăng nhập   |   Đăng ký

Cẩm nang nhà quản lý hiệu quả

Bạn đang là một người quản lý hay Bạn đang có ý định trở thành một người lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn sỡ hữu một năng lực giải quyết công việc tuyệt vời nhưng Bạn lại thiếu kỹ năng giao tiếp. Bạn có nhiều ý tưởng nhưng lại không biết cách truyền đạt như thế nào đến với độiBạn đang là một người quản lý hay Bạn đang có ý định trở thành một người lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực kinh doanh. Bạn sỡ hữu một năng lực giải quyết công việc tuyệt vời nhưng Bạn lại thiếu kỹ năng giao tiếp. Bạn có nhiều ý tưởng nhưng lại không biết cách truyền đạt như thế nào đến với đội nhóm? Hãy khám phá ngay: Bộ Kỹ năng "Bí quyết đạt "Đỉnh" trong kinh doanh" ===> http://www.hakovietnam.com/c…/cam-nang-nha-quan-ly-hieu-qua/