Đăng nhập   |   Đăng ký

Luận văn - Đề tài Cao học

Bạn chọn:

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trong luận văn này, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, những thành tựu và...
101      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.572     84

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Luận văn từ việc khái quát những nhận thức chung về tôn giáo, về quản lý nhà nước đối với tôn giáo và phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước...
85      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.375     50

Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Dầu gội đầu nam CLEAR MEN

Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Dầu gội đầu nam CLEAR MEN

Bài tiểu luận với đề tài "Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm Dầu gội đầu nam CLEAR MEN" gồm 3 phần: - Phân tích, nghiên cứu thị trường dầu gội Nam. - Lập kế hoạch Marketing. - Đánh giá kế...
42      Nguyễn Hưng     2015-12-26     1.251     58

Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM

Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM

Mục đích của luận văn này là để tiến hành tìm hiểu kỹ thuật phân tập đa người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến giữa các người dùng với các yêu...
62      tien     2015-08-22     1.418     37

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng, đánh giá thực trạng hoạt động quản...
79      tien     2015-08-22     1.280     59

Thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng chống thất thu thuế qua áp mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hà Giang nhằm đề xuất một ...
128      tien     2015-08-22     1.446     37

Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

Thực thi thời gian thực mô hình thuật toán MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C5509

Mục tiêu của luận văn này là triển khai trong thời gian thực thuật toán nén thoại MELP trên bộ xử lý tín hiệu số TMS320C55xx, với các nội dung như sau: Phân tích tổng quan về...
85      tien     2015-08-22     1.323     27

Ứng dụng cảm biến 3D Kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ tiếng Việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính

Ứng dụng cảm biến 3D Kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ tiếng Việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính

Mục tiêu của nghiên cứu này là có thể nhận dạng các tư thế của bàn tay người trong không gian ba chiều (3D) trong một khung dữ liệu thu được từ cảm biến Kinect. Địa chỉ ứng dụng của bài...
53      tien     2015-08-22     1.549     55

Xây dựng hệ thống hiển thị thông tin hình ảnh thông qua mạng Internet

Xây dựng hệ thống hiển thị thông tin hình ảnh thông qua mạng Internet

Việc cung cấp thông tin kịp thời tới người dùng một cách nhanh chóng và chính xác là cần thiết trong xã hội hiện đại. Với sự phát triển của công nghệ, ngày nay...
65      tien     2015-08-22     1.312     38

Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra các giải pháp quản lý quá trình đào tạo ĐHVLVH theo tiếp cận ĐBCL nhằm nâng cao CL...
24      tien     2015-08-22     787     34