Đăng nhập   |   Đăng ký

Hệ thống điều hoà không khí cho hội trường Trường THPT Phan Chu Trinh

Nội dung chính của đồ án với nội dung thiết kế" Hệ thống điều hoà không khí cho hội trường Trường THPT Phan Chu Trinh" gồm có 5 chương: - Chương 1: Vai trò của điều hoà không khí. - Chương 2: Giới thiệu công trình và chọn thông số tính toán. - Chương 3: Tính cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm và kiểmNội dung chính của đồ án với nội dung thiết kế" Hệ thống điều hoà không khí cho hội trường Trường THPT Phan Chu Trinh" gồm có 5 chương: - Chương 1: Vai trò của điều hoà không khí. - Chương 2: Giới thiệu công trình và chọn thông số tính toán. - Chương 3: Tính cân bằng nhiệt, cân bằng ẩm và kiểm tra đọng sương. - Chương 4: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hoà không khí. - Chương 5: Chọn máy và thiết bị điều hoà không khí.