Đăng nhập   |   Đăng ký

Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích tại Công ty Vạn Tường - QK5

Trong môi trường kinh doanh và thách đố như hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại thì không có con đường nào bằng con đường quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả, nhân sự là tài nguyên quý giá nhất nên cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề đánh giá thành tích. Chính vì tầm quan trọng của nó nênTrong môi trường kinh doanh và thách đố như hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại thì không có con đường nào bằng con đường quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả, nhân sự là tài nguyên quý giá nhất nên cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề đánh giá thành tích. Chính vì tầm quan trọng của nó nên khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp, tác giả đã quyết định chọn đề tài: "XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TẠI CÔNG TY VẠN TƯỜNG - QUÂN KHU 5". Nội dung chính của khóa luận gồm có 3 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích công tác. - Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty Vạn Tường. - Chương III: Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích tại Công ty Vạn Tường.