Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều hòa không khí

Đồ án tốt nghiệp với đề tài "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ" gồm có 6 chương: - Chương 1: Tổng quan. - Chương 2: Phân tích các hệ thống điều hòa và lựa chọn hệ thống phù hợp. - Chương 3: Tính cân bằng nhiệt ẩm cho công trình. - Chương 4: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòaĐồ án tốt nghiệp với đề tài "THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ" gồm có 6 chương: - Chương 1: Tổng quan. - Chương 2: Phân tích các hệ thống điều hòa và lựa chọn hệ thống phù hợp. - Chương 3: Tính cân bằng nhiệt ẩm cho công trình. - Chương 4: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí. - Chương 5: Lựa chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí. - Chương 6: Tính toán hệ thống vận chuyển và phân phối không khí.