Đăng nhập   |   Đăng ký

Ngành K.Toán - Tài chính - Thuế

Bạn chọn:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán (+ đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm toán (+ đáp án)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: KIỂM TOÁN (có đáp án kèm theo). Tài liệu này có 48 câu trắc...
15      Nguyễn Hưng     2016-02-03     4.166     386

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Thuế Nhà nước (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm: Thuế Nhà nước (Có đáp án)

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: THUẾ NHÀ NƯỚC (có đáp án). Tài liệu này có 104...
31      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.890     135

Kế toán ngân hàng thương mại

Kế toán ngân hàng thương mại

Slide bài giảng: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI gồm có 6 chương: - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại. - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành...
196      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.368     56

177 bài tập (có lời giải) môn: Phân tích và đầu tư chứng khoán

177 bài tập (có lời giải) môn: Phân tích và đầu tư chứng khoán

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính BÀI TẬP MÔN: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN. Tài liệu này gồm có 177 bài tập (có lời...
92      Nguyễn Hưng     2016-01-23     9.423     1.371

Trắc nghiệm: Tài chính doanh nghiệp

Trắc nghiệm: Tài chính doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính - Kế toán BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. Tài liệu này có 422 câu trắc nghiệm...
45      Nguyễn Hưng     2016-02-03     2.382     152

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - năm 2012 của Học viện Ngân hàng. Đề thi này có...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-09     2.153     28

Đề thi: Quản trị tài chính

Đề thi: Quản trị tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh ĐỀ THI MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (năm 2014) của trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 03...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.251     20

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 bài...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.085     9

Đề thi: Kế toán quản trị

Đề thi: Kế toán quản trị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi 02 bài tập.
4      Nguyễn Hưng     2016-01-30     1.138     12

Đề thi: Phân tích tài chính

Đề thi: Phân tích tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 02 bài...
2      Nguyễn Hưng     2016-01-09     1.195     11