Đăng nhập   |   Đăng ký

Phân tích hoạt động K.Doanh

Bạn chọn:

Slide Phân tích hoạt động kinh doanh

Slide Phân tích hoạt động kinh doanh

Slide bài giảng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của giảng viên Trần Thị Hương (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) là tài liệu trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm...
153      Nguyễn Hưng     2015-05-23     3.978     515

Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài chính
Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài...

Slide bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày những nội dung chính sau: - Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính. - Giới thiệu phân...
228      Nguyễn Hưng     2014-05-10     11.446     1.559

Môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Môn Phân tích hoạt động kinh doanh
Môn Phân tích hoạt động kinh doanh

Giáo trình Môn học: Phân tích hoạt động kinh doanh trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh các loại...
23      Nguyễn Hưng     2014-04-10     35.593     3.793

Bài giảng: Phân tích rủi ro dự án

Bài giảng: Phân tích rủi ro dự án

H Rủi ro tài chánh liên quan đến các thiệt hại có thể xảy ra trong thị trường tài chánh Do sự thay đổi của các biến số tài chánh: Lãi suất Tỉ giá hối đoái...
18      Phạm Xuân Trường     2013-12-22     3.404     206

Giới quan chức trong kinh doanh

Giới quan chức trong kinh doanh
Giới quan chức trong kinh doanh

Giới quan chức trong kinh doanh
1      hoàng văn vinh     2013-12-27     1.796     70

Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn

Phân tích tài chính và quyết định đầu tư vốn
Phân tích tài chính và quyết định đầu tư...

Quyết định đầu tư vốn là một trong những quyết định chủ yếu trong tài chính của công ty. Quyển sách này giúp bạn đọc nắm bắt được quy trình phân tích tài chính để...
1      hoàng văn vinh     2014-03-09     3.249     252

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY Bài 1 Đã chỉ ra rằng quản trị tài chính công ty liên quan đến việc ra các quyết định ñầu...
23      hoàng văn vinh     2014-10-22     17.283     1.462

Phân tích các báo cáo tài chính

Phân tích các báo cáo tài chính
Phân tích các báo cáo tài chính

 Tại sao chúng ta cần các báo cáo tài chính?  Bảng cân ñối kế toán là gì?  Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh là gì? ...
6      hoàng văn vinh     2013-12-13     2.628     182

Một phương pháp phân tích tài chính tổng hợp

Một phương pháp phân tích tài chính tổng hợp
Một phương pháp phân tích tài chính tổng...

TÍNH TOÁN ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI GIÁ CẢ CÁC TÁC DỤNG CỦA LẠM PHÁT TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ LẠM PHÁT NHẤT QUÁN CHO VIỆC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ...
1      hoàng văn vinh     2014-03-09     2.136     131

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu...

Sức sản xuất của vốn lưu động: là chỉ số tính bằng tỷ lệ giữa tổng doanh thu tiêu thụ trong một kì chia cho vốn lưu động bình quân trong kì của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh...
11      Hồ Anh Tuấn     2014-03-08     9.486     342