Đăng nhập   |   Đăng ký

Tài chính doanh nghiệp

Tài liệu Tài chính doanh nghiệp với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọctrong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành, tập thể tác giả của Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn "TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP". Cuốn giáo trìnhTài liệu Tài chính doanh nghiệp với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọctrong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành, tập thể tác giả của Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã biên soạn và cho ra mắt bạn đọc cuốn "TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP". Cuốn giáo trình này có 13 chương sau đây: - Chương 1: Tổ chức tài chính doanh nghiệp. - Chương 2: Thời giá tiền tệ. - Chương 3: Định giá chứng khoán. - Chương 4: Giá sử dụng vốn. - Chương 5: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp. - Chương 6: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 7: Nguồn tài trợ cho doanh nghiệp. - Chương 8: Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Chương 9: Doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp. - Chương 10: Hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp. - Chương 11: Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính. - Chương 12: Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp. - Chương 13: Phân tích tài chính doanh nghiệp.