Đăng nhập   |   Đăng ký

Đề thi môn: Marketing ngân hàng (tháng 06/ 2015)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề thi cuối kỳ môn "Marketing ngân hàng" dưới đây. Đề thi tự luận gồm 2 câu - sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và thử sức mình trước kỳ thi. Mời các bạn cùng thamNhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề thi cuối kỳ môn "Marketing ngân hàng" dưới đây. Đề thi tự luận gồm 2 câu - sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và thử sức mình trước kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.