Đăng nhập   |   Đăng ký

Thị trường Bất động sản

Bạn chọn:

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Đề thi: Nguyên lý định giá tài sản

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp ĐỀ THI MÔN: NGUYÊN LÝ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - năm 2012 của Học viện Ngân hàng. Đề thi này có...
3      Nguyễn Hưng     2016-01-09     1.036     15

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 bài...
6      Nguyễn Hưng     2016-01-30     534     5

Đề thi: Kế toán quản trị

Đề thi: Kế toán quản trị

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi 02 bài tập.
4      Nguyễn Hưng     2016-01-30     542     9

Đề thi: Phân tích tài chính

Đề thi: Phân tích tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán ĐỀ THI MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề thi này có 02 bài...
2      Nguyễn Hưng     2016-01-09     570     7

Kế toán Hành chính sự nghiệp

Kế toán Hành chính sự nghiệp

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 03 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 02 bài...
9      Nguyễn Hưng     2016-01-09     607     13

Đề thi: Kế toán tài chính

Đề thi: Kế toán tài chính

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 05 câu trắc nghiệm và 01...
8      Nguyễn Hưng     2015-12-12     615     7

Đề thi: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đề thi: Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 02 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Đề số 01 có 02 yêu cầu, đề số 2...
4      Nguyễn Hưng     2015-12-12     857     11

Đề thi: Kế toán máy

Đề thi: Kế toán máy

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 06 ĐỀ THI MÔN: KẾ TOÁN MÁY (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 5 yêu cầu.
12      Nguyễn Hưng     2015-11-19     857     34

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp 1

Đề thi: Tài chính doanh nghiệp 1

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 (năm 2010) của Học viện Ngân Hàng. Đề thi này có 12 câu hói...
2      Nguyễn Hưng     2015-11-17     586     7

Đề thi: Lý thuyết hạch toán kế toán

Đề thi: Lý thuyết hạch toán kế toán

Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên ngành Kế toán 03 ĐỀ THI MÔN: LÝ THUYẾT HẠCH TOÁN KẾ TOÁN (năm 2010) của Học viện Ngân Hàng. Mỗi đề thi có 10 câu hỏi đúng sai...
9      Nguyễn Hưng     2015-12-12     773     21