Đăng nhập   |   Đăng ký

Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại-ThS Phạm Văn Khánh

Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngân hàng. Giúp SV rèn luyện và bổ sung những nghiệp vụ thường gặp trong ngành tài chính ngân hàng. Tài liệu gần sát với thực tế, giúp bạn đọc có thể tự học nâng cao kỹ năng trong ngành tài chính ngânGiáo trình quản trị ngân hàng thương mại cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngân hàng. Giúp SV rèn luyện và bổ sung những nghiệp vụ thường gặp trong ngành tài chính ngân hàng. Tài liệu gần sát với thực tế, giúp bạn đọc có thể tự học nâng cao kỹ năng trong ngành tài chính ngân hàng.